Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 (Oude Druk)

Hoofdstuk 21, opd. 4

A1: Vir urbem suam deserit, vir laude dignusnom.
A2: Viri virtus deficit, vir laude dignusnom.
A3: Viro sua salus plus valet quam salus patriae est, vir laude dignusnom.
A4: Virum e bello fugere videmus, vir laude dignusnom.
A5: A viro lacrimae tantum (=slechts) funduntur, vir laude dignusnom.

B1: Viri, qui deserunt, laude digni non sunt.
B2: Viri, quorum deficit.. laude digni non sunt.
B3: Viri, quibus.. laude digni non sunt.
B4: Viri quos, laude digni non sunt.
B5: Viri, a quibus, laude digni non sunt.

C1: Femina urbem suam deserit, laude digna non est.
C2: Feminae virtus deficit, laude digna non est.
C3: Feminae sua sulus plus valet quam salus patriae, laude digna non est.
C4: Feminam e bello fugere videmus, laude digna non est.
C5: A femina lacrimae tantum funduntur, laude digna non est.

C1: Femina, quae
C2: Femina, cuius
C3: Femina, cui
C4: Femina, quam
C5: Femina, a qua

D1: Feminae urbem suam deserunt, laude dignae non sunt.
D2: Feminarum virtus deficit, laude dignae non sunt.
D3: Feminis sua salus plus valet quam salus patriae, laude dignae non sunt.
D4: Feminas e bello fugere videmus, laude dignae non sunt.
D5: A feminis lacrimae tantum funduntur, laude dignae non sunt.

D1:Feminae, quae
D2: Feminae, quarum
D3: Feminae, quibus
D4: Feminae, quas
D5: Feminae, a quibus

E:Nee. Het zijn bijvoeglijke bijzinnen, waarin de vorm van het relativum vaststaat door de persoonsvorm.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.000

Nieuw afgelopen maand: 22

Gewijzigd afgelopen maand: 37