Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 Imperium

Hoofdstuk 21, vertaling 1: Over de Vestaalse Maagden

Hoor mijn dochter. Voor je,voor een meisje van acht jaren, zal spoedig de allergrootste eer ten deel vallen.De opperpriester zal je kiezen tot de vestaalse maagd… Vanaf die tijd, zoals allen de Vestaalse Maagden, zal jij behandeld worden met buitengewone eerbied door de Romeinse burgers.
Wat zal ik moeten doen, wanneer ik een Vestaalse Maagd zal zijn?
De Vestaalse Maagden zijn, de priesteressen van de Vestaalse godinnen. Het behoort dat zij het eeuwige vuur bewaken. En jij zal het heilige vuur bewaken. Volg deze plicht op met de hoogste zorgvuldigheid!
Jij zal echter woest gestraft worden, indien (ooit) met jouw schuld het vuur zal zijn gedoofd. Maar niet vrezen:
De ervaren Vestaalse Maagden zullen je met alles onderwijzen. Jij zal het juweel zijn van onze familie. Zelfs de broeders, indien zij de ereambten zullen hebben voortgebracht, zullen niet je roem overtreffen.
De Vestaalse Maagden wonen dicht bij het Forum Romanum. Waar zal ik wonen? Zal het aan mij toegestaan zijn elke dag terugtegaan naar het huis? Zal ik niet thuis slapen?
Jij zal leven bij de Vestaalse Maagden. Jij zal de Opperpriester voor vader en, de Opperpriesteres voor moeder hebben. Wanneer jij door de dertig jaren heen het ingetogen leven zal hebben geleefd, zal jij naar huis teruggaan.
Gedurende de dertig jaren? Wanneer ik zo lang een Vestaalse maagd zal worden (zijn) geweest, zal ik een oude vrouw zijn!.
Zij zullen worden gegeven, aan je, met opvallende voorrechten. Voor enkele Vestaalse Maagden is het toegestaan overdag met een wagen door de stad te gaan. Misschien zal jij eens de opperpriesteres van Vesta zijn. Als jij deze waardigheid zal hebben vekregen, zal jij tussen de schouwspelen naast de keizer zitten.
Dit bevalt aan me. Want de keizer heeft in de Amphitheater altijd de aller beste zitplaats in bezit. Voor het overige maakt mij het Vestaalse Maagden leven bang. Ik smeek je: sta aan mij toe het gewone leven te doen.
Ik weiger. Ik (zal) je overhandigen) overhandig je aan de Opperpriesterssen van de Vestaalse Maagden. Het besluit staat vast en hij zal niet worden veranderd met smeekbedes. Vandaag vind je het erg, jij vind mij zelfs de vreede. Echter later betuig je aan me dank, met je geluk zal je op betere wijze hebben begrepen.