Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 Imperium

Hoofdstuk 21, oefeningen

Opdracht 1
succedam succed a m Ik zal opvolgen
obtinebitis obtine b i tis Jullie zullen in bezit krijgen
fugabitur fuga b i tur Hij zal op de vlucht worden gejaagd
iterrogaverimus interrogav eri mus Wij zullen hebben ondervraagd
desistemus desist e mus Wij zullen ophouden
demonstraverint demonstrav eri Nt Zij zullen hebben laten zien
contemneris contemn eri S Jij zal hebben geminacht
desperavero desperav er O Ik zal hebben gewanhoopt
destruxeritis destrux eri Tis Jullie zullen hebben verwoest
Vexati erunt Vexati eru Nt Zij zullen gekweld zijnOpdracht 2
a)
habebit Habuerit
desperabimus Desperaverimus
curaberis Curatus eris
vexabimini Vexati eritis
cernetur Cretus erit
recusabo Recusivero
rumpet Ruperit
reddam Reddidero
perimemini Periti eritis
parebis Pepereris


b)
administram
habemus
Solicitaberis

sperabitis
construberis
contemnent
Collocabit
creabor
statuebuntur
sternetur

Opdracht 3
Regel futurum Futurum exactum verklaring
R1 continget Contingerit
R2 creabit Creaverit
Regel 3 tractaberis Tracta eris
Regel 4 debebo Debevero
Regel 4 ero Futurus ero
Regel 6 opportet Opportaverit
Regel 6 custodies Custodiveris
Regel 7 punieris Punitus eris
extinguetur Extinctus erit
Regel 8 docebunt Doceverint
Regel 9 eris
Regel 9 pepererint Perirent
Regel 10 superabunt Superaverint
Regel 11 habitabo Habitavero
Regel 12 licebitne Liceveritne
Regel 12 dormiam Dormivero
Regel 13 vives Viveris
Regel 14 habebis Habueris
Regel 14 vivebis Vixeris
Regel 15 redibis Reieris
Regel 16 fuero Futurus ero
Regel 16 ero Futura ero

Opdracht 4
praesens imperfectum futurum perfectum Plusquam perf Futurum exactum
impedio impediebam impediam impedivi impediveram impedivero
creamus creabamus creabimus creavimus creaveramus Creaverimus
punitis puniebatis punietis punivistis puniveratis Puniveritis
appareo apparebam apparebo apperui apperuiveram Apperuivero
superatur superabatur superabitur Superatus est Superatus erat Superatus erit
committunt committebant committent comisivunt commiserant commiserint
cogemur cogebamur cogebimur Coacti sumus Coacti eramus Coacti erimus
extinguitis extinguebatis extinguebitis Extinctivistis Extinctiveratis extinctiveritis
vincitur vinciebatur vincietur Victus est Victus erat Victus erit
augentur augebantur augebuntur Aucti sunt Aucti erant Aucti erint

Opdracht 5
parcebamus 3e 1e Mv Imperfectum: wij spaarden, wij waren aan het sparen
rettulistis 2e Mv Perfectum :Jullie brachten terug
parit 3e Ev Praesens: hij brengt voor, hij verwerft
parebo 1e Ev Futurum: hij zal verwerven, hij zal voortbrengen
rumpitur 3e Ev Perfectum passief:
Hij werd gebroken
Tacti sumus 1e Mv Perfectum Passief:
Wij zijn aangeraakt
Wij worden aangeraakt
perrexeras 2e Ev Plusquamperfectum:
Jij had voortgegaan
subiiisti 2e Ev Perfectum:
Jij nam op je
Jij hebt op je genomen
vexabimur 1e Mv Futurum Passief:
Wij zullen gekweld worden
iuvabamini 2e Mv Futurum passief:
Jullie zullen worden geholpen