Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 Imperium

Hoofdstuk 21, cultuuropdrachten

A
1. De boeren die bij Ceres kwamen offeren, voor een goede oogst
2. schaal met vruchten (offer)
3. een priesteres
4. Een offer voor Ceres

B
1. geheimzinnige goddelijke machten
2. een zakelijk gevoel: ruilhandel
3. via gebed en offers

C
1a. een reinigingsritueel
1b. periode van 5 jaar
2. de meisjes zorgen voor het vuur
3. Olympische Spelen, katholieke kerk
4a. na hun dood werden ze god en ook zo vereerd
4b. de ontknoping van een verhaal
5. het behouden van veiligheid van de staat.