Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 1 Urbs

Hoofdstuk 8, vertaling 2: Gladiatoren

De toeschouwers waren moe, omdat ze al gedurende vele uren naar de schouwspelen hadden gekeken. Dus een paar mensen waren naar huis gegaan, de anderen bleven echter, omdat de schouwspelen hen bevielen. Toen begon een nieuw schouwspel. Een bange soldaat kwam de arena binnen. Angstig keek hij rond. "O jee" zei Marcus, " Het is een Romeinse soldaat. Waarom vecht een Romeinse soldaat in de arena?" "Omdat hij tijdens een ruzie een centurio gedood heeft " antwoordde Flavus. De soldaat was midden in de arena blijven staan. Hij droeg een lange lans. Zijn tegenstander was echter Celadus, een enorme en sterke gladiator. Hij droeg een kort zwaard en een rond schild. Hij heeft al 107 sterke mannen overwonnen. Nadat Celadus de enorme arena binnenkwam, begonnen alle mensen te klappen. Celadus groette de toeschouwers. Vervolgens groette hij Trajanus: "Gegroet, Caesar!" Toen klonk een trompet. Celadus rende meteen op de bange soldaat af. Maar de soldaat was slim en ontweek hem. Er kwamen veel soldaten op de tribune bij. Ze klapten en spoorden hun vriend aan. Ze riepen hem bij zijn naam: " Kom op Septimus! Waarom wacht je zo lang?" Ook Flavus begon de ongelukkige soldaat aan te moedigen. Weer was de woeste gladiator op weg naar de soldaat. "Hé," riep Flavus boos,"de soldaat vlucht. Hij is geen dappere man!" "Jazeker," riepen Marcus en Lucius," hij is bang voor de dood!" Celadus jaagt hem op de vlucht!" Maar plotseling bleef de soldaat staan en draaide zich pijlsnel om. Hij onderschepte de aanstormende Celadus en verwondde hem ernstig. Nadat Celadus gevallen was steeg er een enorm geschreeuw op. Allen juichten. Celadus keek op naar de keizer en stak zijn hand uit. Traianus dacht: Het was geen makkelijk gevecht. De soldaat was moedig en slim. Maar Celadus heeft altijd goed gevochten. Al 107 tegenstanders heeft hij overwonnen. Daarom draaide hij zijn duim niet naar beneden.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30