Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 1 Urbs

Hoofdstuk 8, vertaling 2: De Gladiatoren

De toeschouwers waren moe, omdat zij al door de veel uren hadden gekeken naar de spelen. Weinig mensen waren dus naar huis gegaan, echter de overigen zij bleven, omdat het schouwspel ze in de smaak was gevallen.
Op dat moment begon de nieuwe schouwspel. Een bange soldaat kwam binnen op de arena. Hij keek bang rond. “Eheu”zei Marcus. “Hij is een Romeinse soldaat. Waarom vecht een Romeinse soldaat op de arena? “Omdat hij doodde een centurio bij een ruzie,” Antwoordde Flavus.
Een soldaat stond midden op de arena. Hij droeg de lange lans. De tegenstander was echter Celadus, een enorm en sterk gladiator. Hij droeg de korte zwaard en het ronde schild. Hij had al de 107 sterke mannen overwonnen. Nadat Celadus de enorme arena binnenkwam, begonnen alle mensen te klappen. Celadus begroette de toeschouwers. Vervolgens begroette hij Traianus: “Gegroet, Keizer!
Op dat moment klonk een trompet. Onmiddelijk rende Celadus naar de bange soldaat. Maar de soldaat was slim en hij ontweek hem. Er waren veel soldaten op de tribune. Zij klapten en zij spoorden de vriend aan. Zij riepen hem bij zijn naam “Kom op Septimus! Waarom wacht je al een lange tijd?” Flavus begon ook de bange soldaat aan te sporen. Opnieuw ging de woeste gladiator naar de soldaat. “Bij Hercules.” Riep Flavus boos, “De soldaat vlucht. Hij is niet een sterke man!”
“Jazeker.”Riepen Marcus en Lucius. “Hij is bang voor de dood. Hij vlucht hem Celadus.”
Echter plotseling bleef de soldaat staan en hij draaide zich pijlsnel om. Hij onderschepte de inrennende Celadus en verwondde hem ernstig. Daarna doodde hij Celadus, er ging een enorme geschreeuw verder. Allen juichten toe. Celadus keek op naar de Keizer en stak zijn hand uit. Traianus dacht na: De strijd was niet makkelijk. De soldaat was slim en moedig. Echter altijd hij bevocht Celadus goed. Al won hij 107 tegenstanders. Daarom draaide hij niet de duim naar beneden.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.096

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17