Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 1 Urbs

Hoofdstuk 7, oefeningen

PRAESENS IMPERFECTUM PERFECTUM PLUSQUAMPERFECTUM
sum eram fui fueram
es eras fuisti fueras
est erat fuit fuerat
sumus eramus fuimus fueramus
estis eratis fuistis fueratis
sunt erant fuerunt fuerant
possum poteram potui potueram
potes poteras potuisti potueras
potest poterat potuit potuerat
possumus poteramus potuimus potueramus
potestis poteratis potuistis potueratis
possunt poterant potuerunt potuerant

Opdracht a
1 een enorm marktgebouw, een Basilica en twee bibliotheken.
2 Het Capitool, de tempels van Juno, Juppiter en Minerva het grote archiefgebouw van Rome,
Tempels en Basilica’s, en op de Palatijn de paleizen van de keizers, en het Senaatsgebouw bekend als de Curia.
3 Het Spui Plein is het centrale plein in mijn woonstad Den Haag. De openbare gebouwen die daar staan zijn, De Centrale openbare bibliotheek, De Dr. Anton Philipszaal, Het residentieorkest gebouw. Een Kerk. Veel supermarkten. Een Meubilair zaak met de naam Hulshoff. Een Hotel en een Chinese Restaurant.

Opdracht 1
werkwoord stam bindvocaal kenletters persoonsuitgang tijd
Finit-finire Fini- - - -t praesens
finivit Fini- - -v- -it perfectum
Tenuistis-tenere Ten- -u- - -istis perfectum
clauseras Claus- - -era -s plusquamperfectum
dicebat Dice- - -ba -t imperfectum
potuerant Pot- -u- -era- -nt plusquamperfectum
veniunt Veni- - -i- -unt praesens
contenderunt Contende- - x -erunt praesens
audiebatis Audi- - -eba -tis imperfectum
dixi dix - -i perfectum
discessit discessi - - -it perfectum
egeramus Egi - -era- -mus plusquamprefectum
venit Veni- - - -t praesens
venit Ven- - -i- -t perfectum
intellego Intelleg- - - -o praesens
fuimus Fui- - - -mus perfectum
misistis Mis- -i- - -stis perfectum
contendit Contend- -i- -t perfectum
habueras Habu- -u- -era- -s plusquamperfectum
narrabam Narra- -ba- -m -imperfectum
riseram Ris- -era- -m plusquamperfectum


Opdracht 2
persoonsvorm persoon getal tijd
1 2 3 Ev Mv prs imp prf pqp
rogat 3 ev x
egistis 2e mv x
ambulavimus 1e mv x
spectaveramus 1e mv x
emerat 3e ev x
esuriebamus 1e mv x
esuritis 2e mv x
sumus 1e mv x
esuriunt 3e mv x
narravit 3e ev x
nesciebatis 2e mv x
audiveratis 2e mv x
sciebam 1e ev x
scio 1e ev x
audiveras 2e ev x
audiveram 1e ev x
delectat 3e ev x
fuit 3e ev x
egisti 2e ev x
dormivi 1e ev x
dormis 2e ev x

Opdracht 3
praesens imperfectum perfectum plusquamperfectum
narras narrabas narravisti narraveras
vident videbant vidiunt viderant
claudetis claudebatis clausistis clauseratis
rides ridebas risisti riseras
venio veniebam venivi veniveram
Opdracht 4
1. Omnes servum laudaverunt, quod servus fabrum servaverat.
1. Allen hadden de slaaf geprezen, omdat de slaaf de werkman had gered.
2. Puella domi manebat, sicut mater rogaverat.
2. Het meisje bleef thuis, zoals moeder had gevraagd.
3. Dominus, ubi servi laborabant, hortum intravit.
3. De heer des huizes, kwam binnen de tuin, waar de slaven werkten.
4. Aves volant, sicut Daedalus volare cupiebat.
4. De vogels vliegen, zoals Daedalus verlangde te vliegen.
5. Daedalus, ubi aedificum magnum aedificavit, de insula discedit
5. Daedalus, waar hij een groot gebouw bouwde, verliet hij het eiland.
6. Oraculum non intellegebant, quod Romani deos oraverunt.
6. De Romeinen begrepen het orakel niet, omdat zij tot de goden hadden gebeden.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30