Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 1 Urbs

Hoofdstuk 5, oefeningen

Opdracht 1
Persoonsvormen Imperativus vormen Infinitivus vormen
iube iube, iubete iubere
ponite poni, ponite ponire
advenitis adveni, advenite advenire
iubere iube, iubete iubere
surgit Surgi, surgite surgire
audire Audi, audite audire
sunt este, essete esse
discedere Discede, discedete discedere
cavete Cave , cavete cavere
manemus Mane, manete manere
tacere Tace, tacete tacere
curro Curre ,currite currere
desine Desine, desinete desinere
terre Terre, territe terrire
custodire Custodi, custodite custodire
desinitis Desine, desinete desinere
bibis Bibe, bibete bibere
accedere Accede, accedete accedere
manes Mane , manete manere
consistite Consisti, consistite consistere
esse Este, estite esse
ornare Orna, ornate ornare
posse Poteste, potestite posse
exclamate Exclama, exclamate exclamare
potestis Poteste, potestite posse

Opdracht 2
1 Specta togam, Claudia!
2 Audi clamorem, Mater!
3 Laborate bene, Marce et Luci.
4 Desinete ludere, filii!
5 Cave canem, Metelle!
6 Respondete, Pueri!
7 Intra domum, pater!
8 Consiste prope ianuam, Aule!
9 Mane in cubiculo Ave!
10 Custodite equum, Milites!
Opdracht g meningen
1(Ik vind het vies dat de Romeinen op een sadistische manier een vis, een levende zeebarbeel martelden, totdat het visje rood kleurde)
2 dat vind ik, begrijpelijk en ook wel lekker, als het maar, niet te vaak gebeurt. misschien 1 keer per jaar vind ik dus acceptabel, maar niet vaker.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30