Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 1 Urbs

Hoofdstuk 4, opdracht A (versie 2)

type school | leeftijd | welke leerlingen | welke leraar | wat leerden ze
1 | basisschool | 7-12 | mannelijk, rijk of arm | magister | lezen, schrijven en rekenen
2 | voortgezet onderwijs | 12-15 | mannelijk, rijk | grammaticus | Grieks en Latijn
3 | retorenschool | 15+ | mannelijk, rijk | retor | goed in het openbaar spreken
4 | thuisschool | 7-15| vrouwelijk, arm of rijk | moeder | huishouden, koken en handwerk

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30