Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 1 Urbs

Hoofdstuk 3, oefeningen

Opdracht a
De persoon welke ik gekozen heb uit de tekening is een vrouw, met een vaas wijn, waarschijnlijk. Haar verhaal van haar aanwezigheid, op de straat is waarschijnlijk, dat ze langs deze straat moet lopen om na het boodschappen doen bij de wijnhandelaar op de markt, zij terug naar huis moet gaan. De vrouw ontmoet een wijnhandelaar, en om haar heen zijn mensen bezig zich te verplaatsen naar of van uit de straatweg de via Nova, sommigen dragen ook met zijn tweeën een vaas met koop of verkoop waren. Zij ziet “insulae” woonkazernes, “viae” straten, zoals de Via Nova, en winkels, en verkopers “mercatores”, en slaven “servi” en gewone Romeinse burgers.
Opdracht b
Keizer Vespasianus bedoelde dat hij het geld graag wilde hebben, het geld van de belastingen op de openbare toiletten.
2 dat het geld geen rare geur heeft, letterlijk.
3 ik vind zo’n houding normaal , als het echt waar is wat hij zegt en wat er gebeurt. overeenkomstig is het niet een rare houding, vind ik.
Opdracht c
1 De stapstenen op de Romeinse straat, dienen om gebruikt te worden als doorgangsroute stenen, om van de ene kant, naar de andere kant van de straat over te steken, zonder dat de toga’s en stola’s en tunica’s vies van de straat werden. Want de weg eromheen was waarschijnlijk erg vies , van bijvoorbeeld mest van Romeinse transport dieren, zoals ezels, of paarden.
2 ze spraken waarschijnlijk af dat de karren alleen ‘s nachts mochten rijden.
3 de buizenstelsels links en rechts van de straat dienen voor, bijvoorbeeld riolering doeleinden denk ik. Door deze buizen stroomde water denk ik.
opdracht d
scheepmakerstraat
statenlaan
houtrustweg
Het latijn in het Nederlands
1 taverne - Lat. taberna - Ned. een eethuis
2 fabriek - Lat. faber - Ned. een gebouw waar goederen geproduceerd worden.
3 fabriceren - Lat. faber - Ned. verwaardigen of produceren in een fabriek.
4 via - Lat. Via - Ned. langs, iets of iemand passeren.
Opdracht 1 de woordgroepen
1 pulchrum hortum
2 multam aquam
3 cibum optimum
4 Mercator contentus
5 Senex iratus
6 Magni pueri, matrem iratam
7 multi senes, diu dormiunt
8 Multi mercatores, togas novas
9 multas stolas optimas
10 aliam magnam tabernam
Opdracht 2
pictura pulchra
pulchros gladios
viam latam
optimae togae
multi servi

Opdracht 3
1 gladium paratum
2 mercatores multos
3 mensa magna
4 viae latae
5 faber laetus
6 pueri laeti
7 matrem aliam
8 togas pulchras
9 patres contenti
10 grammaticus optimus
Opdracht c
1 Leraar
2 Bakker
3 Smid
4 Bankier
5 Zangeres
6 Zeeman
7 Wijnboer
8 Kapper
9 Kok
10 Kroegbaas
Opdracht 4
1 puella laeta
2 servos optimos
3 mercator contentus
4 ancilla pulchra
5 matrem iratam
6 pueri multi
7 mercatorem alium
8 cibum paratum
9 mensam magnam
10 patres laeti

Opdracht 5
1 subject: pueri mv. object: mensam ev. nominativus aanvulling: geen persoonsvorm: vident 2 subject: Rufus ev. object: geen nominativus aanvulling: optimus ev. persoonsvorm: est ev. 3 subject: stolae mv. object: geen, nominativus aanvulling: Multae paratae mv. persoonsvorm: sunt.
4 subject: femina ev. object maculam ev. nominativus aanvulling: geen persoonsvorm: invenit.
5 subject: Marcia, Claudia mv object: mercatorem ev nom. aanv.: geen persoonsvorm: quaerunt.
6. subject servi mv. object: vias mv. nom. aanv. geen. persoonsvorm: currunt.
7. subject fabri mv. object. gladios mv. nom aanv. geen persoonsvorm: faciunt
8. subject Cibus ev. object. geen nom.aanvulling: paratus. ev. persoonsvorm: est.
9 subject: Togae mv. object: Marcum Lucium ev. nom aanvulling: parvae mv. persoonsvorm delectant.
10. Subject: feminae mv. Object: tabernas mercatores mv. nom. aanvulling: multae mv.
persoonsvorm: exspectant.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30