Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 1 Urbs

Hoofdstuk 14, oefeningen

Opdracht 1
1. viam longam Viam longiorem Viam longissimam
2. miles fidelis Miles fidelior Miles Fidelissimus
3. Bestias ferocas Bestias ferociores Bestias ferocissimas
4. Frater parvus Frater minor Frater minimus
5. mandata facila Mandata faciliora Mandata facillima
6. Villas Pulchras Villas pulchriores Villas pulchrissimas
7. vinum malum Vinum peius Vinum Pessimum
8. plures servos Pluriores servos Plurissimos Servos
9. pueris audaxis Pueris audacioribus Pueris audacissimis
10. aedificii magni Aedificii maioris Aedificii maximi
.

Opdracht 2
1. Imperator militem fortiorem laudat, postquam miles fortius pugnavit.
2. Bestiae ferocissimae arenam intrant, bestiae ferocissime ad gladiatores accurunt.
3.Dominus servi audacioris iratus est; servus audacius ridet.
4. Cena pessima hospitibus non placuit; servi cenam pessime paraverant.
5. Canis minor est; ideo pueri canem minius timent.
6. Tempestas vehementissimas longissime, navem retinebat; tempestas navem vehementissime vexavit.
7. Magnopius gaudeo, nam donum maius accepi.
8. Eques celerrimus appropinquabat, eques celerimme ad urbem processit.
9. Dominus servi fidelioris contentus est, quod servus donumfidelius custodivit.
10. Lingua Latina facillima est, liguam facillime discere potes.

Opdracht 3
1. Jij gaf aan mij een mooi geschenk; ik ontving nooit op mooiere wijze het geschenk.
2. De soldaat was niet sterker dan vader en ook niet sterkst dan alles van de Romeinen.
3. De jongens konden niet de opdracht van de leraar niet voltooien, de opdrachten zijn moeilijker.
4. De jongen is zeer mooi, de jongen mooier dan hem ken ik niet.
5. De soldaten van de Romeinen vechtten zo sterk mogelijk, want de vijanden waren velen.
6. De langere gedichten, zij vielen voor niemand in de smaak.
7. De tweeling haastten zich naar de leraar, Marcus rende sneller.
8. Omdat jij de kortere reis nam, kwam jij eerste bij de villa.
9. De maaltijd is altijd goed, maar wanneer de gasten aanwezig zijn, maken de slaven zelfs de betere maaltijd klaar.
10. De heer des huizes strafte de slaven, omdat zij slechter de opdracht maakten.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.304

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 30