Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 1 Urbs

Hoofdstuk 12, oefeningen

Opdracht 1

1.Marcus Plinii equos magna diligentia regebat.
1a subject bijvoegelijke bepaling object bijwoordelijke bepaling
1b nominativus genitivus accusativus ablativus
1c Marcus bestuurt de paarden van Plinius samen met een grote zogvuldigheid.
2. In magna parte urbis cives subito tremores terrae sentiebant.
2a bijvoegelijke bep. subject bijwoordelijke bep. object bijvoegelijke bep.
2b ablativus nominativus ablativus nominativus genitivus
2c In een groot gedeelte van de stad merkten de burgers plotseling schokken van de aarde.
3 Equites mandata ad omnes partes Imperii celeriter attulerunt.
3a subject object bijvoegelijke bepaling bijvoegelijke bep.
3b nom. acc. nom. gen.
3c De ruiters brachten de opdrachten snel naar alle gedeeltes van het Romeinse rijk.
4. Magna celeritate iuvenes ex urbe ad mare fugerunt.
4a bijwoordelijke bep. bijwoordelijke bep bijwoordelijke bep.
4b ablativus ablativus nominativus
4c Met een grote snelheid vluchten de jonge mannen uit de stad naar de zee.
5 Poeta carmina multa celebribus de Romanis scripsit.
5a subject object bijv.bep. bijwoordelijke bep.
5b nominativus accusativus ablativus
5c De dichter schreef veel gedichten over de beroemde Romeinen.
6In taberna mercatoris stolam pulchram puellae emunt.
6a bijv. bep. Subject
6b ablativus genitivus nominativus
6c De meisjes kopen de mooie stola in de winkel van de koopman.
7. Post cenam hospites celeriter ad villas pulchras redierunt
7a bijwoordelijke bepaling. subject bijwoordelijke bepaling
7b accusativus nominativus
 

7c Na de maaltijd gingen de gasten terug naar de mooie villa’s.
8. Libenter parentes epistulam de filii itinere acceperunt
8a bijwoordelijke bepaling subject bijvoegelijke bep.
8b nominativus genitivus ablativus
8c De ouders ontvingen graag de brief over het reizen van de zoon.
9. Cum amica mea mercatoris filio magnas gratias egi.
9a bijwoordelijke bep bijvoegelijke bep.indirect object, object.
9b ablativus genitivus dativus accusativus
9c Ik betuigde de grote danken aan de zoon van de koopman samen met mijn vriendin
10.Prope Vesuvium multi servi cum dominis flammis perierunt.
10a bijwoordelijke bep. bijwoordelijke bep.
10b accusativus ablativus ablativus
10c Dicht bij de Vesuvius stierven veel slaven samen met de heren des huizes samen met de vlammen.

Opdracht 2
1 parentum
2 puellam
3 horto
4 gladio
5 amicos
6 tempestas
7 horto
8. hortum
9. arbore
10 tremores filii urbe


Opdracht 3a
1. ad villam
2. per campaniam
3.prope capuam
4
5
6 in navibus
7
8.post paucas horas, cum suis iter, iuxta raedarium
9.Lucius cum ceteris, in raeda
10 in via
11


Opdracht 3b
1
2 sita = plaats
3Postquam Via appia
4
5
6 magno clamore = wijze
7 brevi tempore = tijd
8
9 in raeda = plaats magna diligentia =wijze cum ceteris -wijze
10 subito = tijd
11 magna celeritate -wijze

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.096

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17