Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Latina > Boek 2

Tekst 27

Tekst 27

​Onmiddellijk leidde/voerde Xerxes, die grote koning van de Perzen, zijn legers naar Athene.
​Daar stond Themistocles aan het hoofd van het leger en de vloot.
3​Deze overtuigde de burgers ervan dat diens aanval niet verdragen kon worden /
​dat zij diens aanval niet konden weerstaan.
​Daarom verlieten de Atheners hun stad en trokken zich naar/op Salamis terug,
​waar de gezamenlijke vloot van Griekenland / de Grieken was gestationeerd.
6​Nadat Xerxes in Athene was aangekomen, verwoestte hij niet alleen de stad met vuur,
​maar ook die/de beroemde burcht, aan Minerva gewijd / die aan Minerva was gewijd.
​Toen de matrozen de vlammen zagen, maakten ze, bang gemaakt door vrees / in paniek,
​zich gereed om naar huis weg te gaan / te vertrekken.
9​Ze hoopten namelijk dat zij door de muren verdedigd konden worden /
​zich met behulp van de muren te kunnen verdedigen.
​Alleen Themistocles verzette zich:
​‘Blijf!’, zei hij, ‘verstrooid / als we uiteengaan, zullen wij allen omkomen.’
12​Wij zullen niet aan hen gelijk kunnen zijn behalve gezamenlijk. /
​We zullen alleen gezamenlijk tegen hen kunnen standhouden / tegen hen opgewassen zijn.
​Denk aan het bekende orakel dat door de Pythia is uitgesproken:
​“Bescherm je met houten muren.”
15​Begrijpen jullie niet dat het schip als een houten muur wordt aangeduid/voorgesteld.
​Stel daarom je hoop op redding niet op jullie muren, maar op onze schepen!
​Wij zullen niet winnen, als wij niet op een enge zee, een voor ons gunstige plaats, met de
​Perzen zullen strijden. /
​We zullen alleen maar kunnen winnen als we op een kleine zee – wat voor ons een gunstige
​locatie is – met de Perzen slag leveren.’
18​Maar hij overtuigde de overige aanvoerders niet / kon … overtuigen.
​Daarom stuurde hij midden in de nacht een zeer trouwe slaaf naar Xerxes
​en beval deze / gaf deze de opdracht dit / het volgende aan hem te melden:
21​‘Je tegenstanders maken zich gereed om te vluchten.
​Als ze weggaan [zullen zijn weggegaan], zul je gedwongen worden/zijn hen
​één voor één met je legers te overwinnen.
​Maar als je in korte tijd wilt overwinnen / een overwinning wilt behalen,
​bind dan onmiddellijk de strijd aan met hen gezamenlijk / zolang ze nog allemaal bij
​elkaar zijn.
24​Inderdaad streden de Perzen de volgende dag op een voor hen ongunstige plaats met
​de Grieken.
​Dezen/Zij behaalden, beschermd door hun houten muren, een grote overwinning,
​(maar) zij leden een zware nederlaag, omdat ze hun menigte / grote aantal schepen
​niet op een goede manier hadden kunnen inzetten.
27​Zo werd door de wijsheid van één man geheel Griekenland bevrijd.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.907

Nieuw afgelopen maand: 7

Gewijzigd afgelopen maand: 16