Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Latina > Boek 1

Tekst 34: een afwisselende carrière

Alcibiades overtrof de overigen / de rest / zijn tijdgenoten zowel in gebreken als in

bekwaamheden / zowel in negatieve als positieve eigenschappen.

Ook al leefde hij te vrij / veroorloofde hij zich te grote vrijheden en gedroeg hij zich

3 soms hoogmoedig, hij was een fantastische kerel en uitstekend door/vanwege zijn

begaafdheid en ervaring in de oorlog.

Toen de oorlog lang was gevoerd / al lange tijd had geduurd, werd hij door de Atheners

aanvoerder gemaakt / tot aanvoerder gekozen.

Maar terwijl hij de troepen naar de vijanden leidde/voerde,

6 werd hij in Athene door zijn (politieke) vijanden aangeklaagd wegens heiligschennis
en ter dood veroordeeld.

Toen deze zaak vernomen was / Toen hij dit vernomen had / Toen hij daar achter kwam,

vluchtte hij naar de vijand[en] en bood hun zijn dienst(en) aan.

Dezen/Zij namen hem graag in hun stad op.

9 Omdat veel dingen goed waren gedaan / Omdat hij veel zaken goed had uitgevoerd /

Omdat hij schitterende prestaties had geleverd, werden hem zoveel eerbewijzen verleend,

dat hij voor niet weinigen tot afgunst en haat was / door niet weinigen benijd en

gehaat was.

Daarom liet hij bewogen door vrees / uit angst voor een aanslag de Spartanen in de steek

12 en begaf hij zich naar de vloot van de Atheners.

Daar werd hij met grote vreugde ontvangen en tot aanvoerder gemaakt / aangesteld. Onmiddellijk kwam hij de Atheners te hulp en versloeg de Spartanen in een zeeslag.

15 Toen deze overwinning was behaald / Toen hij ……, mocht hij naar Athene terugkeren.

Toen zijn aankomst was gemeld, daalde de hele staat/stad af naar de haven Piraeus,

en hoewel er veel schepen waren geland, verzamelde zij zich alleen op het schip van

18 Alcibiades om hem te zien en [met lofprijzingen] te prijzen.

En deze / Hij stond op het voordek en hoorde de menigte die telkens weer riep /

telkens weer roepen: ‘Bravo, Alcibiades!’

21 Zeer bewogen stapte hij uit het schip / ging hij van boord en mengde zich onder de

menigte. Toen hij ook (nog) als een overwinnaar van/in Olympia met lauwerkransen werd

begiftigd, kon hij zijn tranen niet inhouden/bedwingen.

Allen voerden/brachten hem met zeer groot / het grootste enthousiasme de stad in,

hij was voor allen tot bewondering / hij werd door allen bewonderd.

24 Nadat zulke eerbewijzen waren ontvangen / Toen hij ………, dacht hij bij zichzelf:

Met hoeveel razernij/fanatisme hebben de burgers mij kortgeleden (nog) veroordeeld,

met hoeveel vurigheid/enthousiasme ontvangen ze mij nu (weer)!
27 Hoe afwisselend is het volk, hoe beweeglijk!

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.849

Nieuw afgelopen maand: 11

Gewijzigd afgelopen maand: 27