Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Latina > Boek 1

Tekst 26: De ganzen van het Capitool

Tekst 26

Toen waren de burcht van Rome en het Capitool in zeer groot
gevaar.
Want de Galliërs wilden, omdat ze de stad (al) hadden ingenomen,
ook de Capitolijnse heuvel veroveren.
3 Maar de burgers van Rome meenden dat ze door de
natuurlijke ligging van de plaats in de burcht veilig waren.
Dikwijls werden deze woorden gehoord :
‘Waarom worden er zoveel wachten gezet?
Waarom wordt de burcht zo zorgvuldig bewaakt?
6 De toegang tot de burcht is smal;
de vijanden zullen door weinigen gemakkelijk kunnen worden
tegengehouden.
Omdat de burcht door haar ligging veilig is, kan zij niet bestormd
worden.
Waarom worden wij gedwongen de wacht te houden?
Waarom worden wij van onze slaap beroofd ?
9 Maar in een zekere nacht trokken de Galliërs in alle stilte op naar de
heuvel.
Eindelijk hadden ze een rots die voor de beklimming geschikt was
ontdekt.
Een van hen probeerde de weg, de overigen klommen na hem naar
boven.
12 Om beurten ondersteunden ze elkaar en trokken elkaar, zoals de
plaats eiste.
Zo bereikten ze de top.
Reeds meenden ze dat ze de wachten, ja zelfs de honden hadden
misleid,
15 toen de heilige ganzen van Juno begonnen te gakken.
Deze waren ondanks het zeer grote gebrek aan voedsel niet
geslacht.
Door het gegak van de ganzen gewekt ,
grijpt Marcus Manlius, een dapper en energiek man, zijn wapens
18 en stormt met deze woorden op de vijand af:
‘Grijp de wapens, jongemannen, eropaf!
Wij worden door de Galliërs aangevallen!
Verdedig jullie vrouwen en kinderen! Verdedig het vaderland!
21 Waarom treuzelen jullie? Jullie laten je door de Galliërs toch niet
bang maken?
De burcht zal genomen worden, jullie zullen gedood worden,
jullie zullen in slavernij worden weggevoerd, als jullie je niet zullen
haasten!
Ik laat me door het gevaar van de dood niet bang maken!’
24 Dan stort hij de eerste Galliër, die al op het hoogste punt was gaan
staan, naar beneden.
Door diens val werd het hele leger van de Galliërs in de diepte
gestort.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.849

Nieuw afgelopen maand: 11

Gewijzigd afgelopen maand: 27