Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vestibulum

Tekst 9.4: Waar is Ewald

Ik heb opnieuw een vreemde zaak te vertellen. Ik zie Ewald niet bij het middageten.
Wanneer ik vraag: "Waar is Ewald?",antwoord mijn vader:"hij slaapt zeker." Iedereen lacht. Want het is waar:Ewald,onze dierbare vriend, slaap altijd en overal. Daarom verschijnt hij soms niet aan het middageten. Maar dan is hij steeds voor iedereen aan het avondmaal aanwezig en eet hij overvloedig. Maar vandaag zie ik Ewald ook niet aan het avondeten. Dit lijkt mij uiterst vreemd. Ik vraag opnieuw:"Waar is Ewald?" Niemand weet het. Maar ik heb plots schrik en ik haast me naar zijn kamertje: het is leeg, maar onder het bed zie ik zijn sandalen. Hij moet dus thuis zijn. Ik haast me naar de tuin, want Ewald is tuinman. En ook daar vind ik hem niet terug. Ik heb nu nog meer schrik, want ik voel gevaar en ik waarschuw het hele personeel. We doorzoeken dan gezamenlijk alle kamers en de tuin, we roepen Ewald overal, nergens vinden we hem terug, nergens verschijnt hij. Uiteindelijk gaan we ongerust naar de tafel terug. Maar Olbius waarschuwt onmiddelijk de meester. Gedurende de rest van het avondeten denk ik met een angstig gemoed bij mezelf:"Wat moet dat betekenen?"