Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vestibulum

Tekst 7.5: ( Pegasus ) De Julio Caesare et piratis

Een hachelijke situatie: Caesar voer tijdens de wintermaanden naar Rhodos, omdat hij hoopte dat de zeerovers in de zeer gure tijd van het jaar in hun schuilplaats zouden verblijven. maar omdat de zeerovers hadden gehoord dat een adelijke jongeman naar Rhodos was vertrokken verlieten ze hun schuilplaats en daarna kaapten ze zijn schip in de buurt van het eiland Pharmacussa De rollen omgedraaid: Maar Caesar is niet geschrokken van de blik van de woeste zeerovers . Integendeel, wanneer de zeerovers 20 talenten losgeld van hem eisten, lachte hij hen uit:" jullie weten toch wel wie jullie gevangen genomen hebben?" Daarna beloofde hij zelf aan hen dat hij 50 talenten zou betalen. bijna 40 dagen bleef Caesar bij de piraten samen met 1 arts en 2 vrijgelatene, want hij had aan zijn kameraden en aan de overige slaven dadelijk de opdracht gegeven om het losgeld te vinden. maar gedurende heel die tijd gedroeg hij zich vol zelfvertrouwen en hij scheen niet de gevangene maar de meester van de piraten. Want wanneer hij verlangde te slapen beval hij hen stil te zijn en wanneer hij gedichten van beroemde dichters of zijn eigen gedichten voordroeg, gebruikte hij de zeerovers zelf als luisteraars en als de piraten de verzen af en toe niet bewonderden schold hij hen openlijk uit voor lomperiken en barbaren. daarna beloofde hij hen vriendelijk dat hij hen allen ooit aan het kruis zou slaan. zij vingen dat op met luid gelach want ze geloofden Caesar niet. Zo gezegd zo gedaan: 40 dagen later keerden de vrienden terug en betaalden het losgeld. De vrijgelatene voer dadelijk naar Milete. daar stelde hij een vloot samen en hij vulde ze met soldaten en maakte de schepen los om de zeerovers te vatten. 's nachts terwijl de schepen van de piraten nog in de buurt van hetzelfde eiland Pharmacussa voor anker lagen, verraste hij hen. Nadat hij dadelijk de piraten aangevallen had, verjoeg hij een deel van de vloot bracht een deel tot zinken en bemachtigde enkele schepen en een groot aantal zeerovers. Door de nachtelijke overwinning voer hij trots naar Pergamum. daar zond hij de piraten naar de gevangenis en enkele dagen later na de misdaad voegde hij de daad bij het woord:" hij spaarde niemand van de piraten, hij sloeg ze allemaal aan het kruis. En zo toonde Caesar zich sneller, moediger en sluwer dan de piraten.