Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vestibulum

Tekst 7.2: De bruidsschat van Lucia

Li:Deze dag is van groot belang voor mijn meester Marcus. Want vandaag trouwt Marcus met Lucia. Niet alleen voor Marcus en Lucia, maar ook voor Centiem is deze dag van zeer groot belang. Want Lucia moet een deel van haar goud aan Centiem geven. Maar ssst! Ze zijn al aanwezig! Welkom!
C:Het is al het tiende uur, Marcus. Je vriendin, waar is ze?
Wanneer mag ik eindelijk dat meisje zien? Ik heb je al vaak gezegd: als ze het goud aan mij niet geeft...
M:Lucia wacht op ons voor de deur, vader. Kom mee!
...
C:Dag lief meisje!
Lu:Dag meester!
C:O, want ben je mooi! Het lot is mij zoon gunstig gezind! Maar heb je voor mij het goud bij?
Lu:Ik heb het bij, meneer. Ik bewaar de goudstukken in deze pot.
C:Toon het mij gauw! Goeie Goden! Ik kan m'n ogen nauwelijks geloven. Hoeveel...hoeveel geldstukken bezit je?
Lu:2000, meester. Hier zie je de helft van mijn goud. Ik geef het je graag.
C:Liefste meisje! Ik ben je de meeste dank verschuligd.
Centiem geeft Lucia 3 kussen. Het meisje bloost? Marcus houdt echter zijn vader tegen en zegt:
"Ik geef je wel de helft van het goud, liefste vader, maar niet de helft van mijn vriendin!"