Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vestibulum

Tekst 3.5: Syrus, de slaaf, stelt zich voor

Ik ben Syrus. Ik ben geen Romeinse burger, want mijn vaderland is Syrië. Ik ben ook geen vrij man, maar een slaaf. Mijn
meester, Quintus Cornelius Centesimus, is een schraapzuchtige en harde man. Zijn enige vrienden zijn centen. Hij is een echte
tiran. Hij zegt vaak: "een slaaf is geen mens, een slaaf is een lastdier." Dan denk ik bij mezelf: "Het is niet waar! Een slaaf is ook
een mens, ik ben ook een mens! Jij bent veeleer geen mens, want je bent onmenselijk." Maar misschien zullen we niet altijd zo
ellendig zijn. Want eens zal zijn zoon Marcus, een echte menselijke man, onze meester zijn. En zijn vriendin, Lucia (over wie
Centesimus niets weet!), zal zijn vrouw zijn en onze meesteres, en in elk geval een rechtvaardige en menselijke meesteres.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.249

Nieuw afgelopen maand: 13

Gewijzigd afgelopen maand: 27