Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vestibulum

Tekst 14.2: Ars legendi

Ik ben bevrijd van een zware last. Alles is goed verlopen, sterker nog, alles is uitstekend verlopen. wanneer ik namelijk vol vrees voor de meester verschijn, beveelt hij me al wat ik weet nauwkeurig te vertellen. Gedurende de hele tijd van mijn verhaal zegt hij niets, maar luistert hij aandachtig. Ook na het einde zwijgt hij lange tijd en denkt hij bij zichzelf. Dan vraagt hij plots:"Hoe lang is die dief in de nacht van de misdaad met zijn last in de tuin geweest? Denk goed na, want het is van het grootste belang." Ik sta echter stomverbaasd. waarom ondervraagt hij me zoveel over de tijdsduur? En waarom kan zoiets van groot belang zijn? Daarom roep ik die nachtelijke gebeurtenissen voor zover ik kan in mijn geheugen terug. Vervolgens antwoord ik:"Gedurende korte tijd slechts,meester, nauwelijks een tiende deel van het uur." En de meester denkt opnieuw lang na. Maar dan staat hij plots op en zegt:"Blijf hier, jongen!", en hij gaat weg.
Opnieuw sta ik stomverbaasd. Wat betekent dat? Wat zoekt de meester? En ik begin opnieuw te vrezen. na een lange ruimte van tijd keert de meester eindelijk terug, hij komt naar mij, legt zijn hand op mijn hoofd en zegt:"Om jouw stilte, jongen, verdien je zweepslagen, maar omdat door jouw werk alle raadsels nu opgelost zijn, laat ik elke straf vallen. Er zijn immers twee misdaden tegelijk opgehelderd. De dader van deze misdaden is opgepakt en mijn goud is terug gevonden. Daarom beloof ik in de plaats van zweepslagen jou en je ouders een grote beloning." Vervolgens Zendt hij me weg. O, hoe prettig is het na al die dagen van grote angst weer vrij te kunnen ademen.