Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vestibulum

Tekst 10.3: Tussentijdse balan

Van alle jongens samen is mijn broer zonder twijfel de dwaaste. Hij hoort de dief in het huis en ziet hem zelfs met zijn eigen ogen, maar hij waarschuwt de meester niet. Nu dat wat gebeurd is, durft hij het niet meer aan de meester bekend maken, omdat hij hem die nacht niet heeft gewaarschuwd. Dus is mijn broer Herman door zijn schuld in moeilijkheden.Ten eerste: Door de dief werd een groot ding in de tuin gedragen. Maar hoewel de tuin door mij met grote zorg doorzocht is, vind ik dat ding daar niet terug. Ten tweede: De dief moet één uit de slaven zijn, want 's nachts waken er namelijk twee honden in de tuin. Maar terwijl de dief in de tuin was, hebben ze niet geblaft. Dus de dief was niet een vreemde, maar iemand uit het personeel.Ten derde: De dief was zeker niet Ewald. die nachtelijke gedaante was klein genoeg. Maar Ewald overtreft allen met zijn gestalte. Maar waarom verschijnt Ewald niet? En waar is hij verborgen? En waarom is hij weggegaan zonder zijn sandalen?