Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vergilius

Vergilius Aeneas II 199-211

199. Hier doet zich iets anders groters en veel angstaanjagender voor aan de ongelukkigen en brengt de nietsvermoedende harten in verwarring. Laocoon, door het lot aangewezen als priester voor Neptunus, was bezig een enorme stier te offeren bij de plechtige altaren. (Maar) kijk, vanuit Tenedos glijden echter - ik huiver terwijl ik het terugbreng - door de rustige dieptes met enorme cirkels twee slangen in de zee en haasten ze zich op gelijke wijze tot de kust. En hun borsten opgeheven tussen de golven en hun bloedrode kammen steken uit boven de golven, het overige deel kronkelt van achteren door de zee en kromt hun enorme ruggen met een draaiende beweging. Er ontstaat een geluid doordat het zilte nat bruist en reeds bereikten ze de oevers en wat betreft hun brandende ogen, doorlopen met bloed en vuur, likten zij met trillende tongen hun sissende bekken. 211.