Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vergilius

Bucolica, Ecloge IV

O Siciliaanse muzen, laten we wat verhevener dingen bezingen: niet allen worden verheugt door struiken en laag bij de grondse tamarisken; als wij bossen bezingen, laten de bossen dan de consul waardig zijn. De laatste periode van het lied van Cuma is reeds gekomen, groterij der eeuwen wordt opnieuw geboren. Reeds kwam Virgo terug en de Saturnische heerschappij kwam terug, reeds wordt een nieuw geslacht vanuit de hoge hemel neergezonden. Gij, kuise Lucina begunstigd de onlangs geboren jongen tijdens wiens leven een ijzeren geslacht het eerst zal ophouden en een gouden eeuw zal opstijgen over heel de wereld: jouw Apollo heerst reeds. Juist onder uw consulaat zal deze glorie van de eeuw beginnen en de grote maanden zullen beginnen vooruits te gaan Pollio. Indien er enkele sporen overblijven van onze misdaad zullen ze zonder gevolg de aarde losmaken van haar eeuwige angst. Deze zal het leven van de goden aannnemen en hij zal helden zien die vermengd zijn met goden en hijzelf zal worden gezien door dezen en hij zal regeren over de tot vrede gebrachte wereld met de voorvaderlijke deugden. Maar voor jou zal de aarde als eerste geschenkjes uitstorten de dwalende klimop samen met de wilde vardus en de Indische waterroos met de uitbundige berenklauw. De geiten zullen hun uitgespannen uier van melk naar huis terugbrengen. Het vee zal de grote leeuwen niet vrezen. De wiegjes zullen van zelf voor jou aangename bloemen uitspreiden. De slang zal sterven en de bedrieglijke giftige plant zal sterven. De Assyrische annemoon zal voor iedereen groeien. En zodra jij de lofzangen op heldendaden van je vader zal kunnen lezen en zult weten wat deugd is dan zal het veld langzamerhand geel worden met zachte korenaar. Zal de rode druif hangen aan onverzorgde dorenstruiken.en zal de harde eik dauwachtige honing zweten. Vanaf nu, zodra de vaste leeftijd jou zal tot een man hebben gemaakt. Zal de handelaar vanzelf weggaan van de zee een schip van pijnhout zal ook nietr meeer koopwaar verhandelen de hele aarde zal alles voortbrengen . De grond zal geen houwelen meer ondergaan en de wijngaard zal geen snoeimes meer ondergaan. De robuuste landbouwer zal ook het juk losmaken voor de stieren. De wol zal niet meer leren bedrieglijk nabootsen de verschillende kleuren. De ram zal vanzelf in de weiden zijn vellen omzetten naar rode purperslak en goudgele wauw. Het scharlaken zal uit eigen beweging de weidende schapen kleden. Doorloopt zulke eeuwen zeiden de Parken tegen hun spoelen. In overeenstemming met de lotsbestemming. Bereik grote eerbetuigingen, dierbaar nageslacht van de goden, de tijd zal komen, het groot nageslacht van Juppiter. Kijk naar de wereld die overhelt met een bolle massa en de landen en de zee en de hoge hemel. Bekijk hoe alles lacht met de komende eeuw. O, mag er voor mij een laatste deel van een lang leven blijven en mag de geest (blijven) zoveel als genoeg zal zijn om uw daden te bezingen. Dan zal de Thracische Orpheus mij niet overwinnen met zijn liederen, noch Linus alhoewel de moeder de ene en de vader de andere bijstaat, namelijk Calliopea Orpheus en de knappe Apollo Linus. Zelfs indien Pan met mij zal strijden met Arcadiƫ als rechter. Ook Pan zal zich overwonnen noemen. Begin, kleine jongen, met de glimlach je moeder te herkennen. 10 maanden hebben lange misselijkheid gebracht voor de moeder. Begin kleine jongen: diegene waartegen de ouders niet hebben gelachen, acht een god zijn tafel niet waardig en een godin haar bed niet.