Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vergilius

Aen. I, 1-11 ; De Aanhef

Ik bezing de wapens en de man, die als eerste van de kusten van Troje naar Italië kwam, als een vluchteling voor het lot, naar de kusten van Lavinium, en die veel, zowel op land als op zee, rondgezworven heeft, door de kracht van de woeste hemelgoden en wegens de niet aflatende woede van Juno. Hij heeft ook veel oorlog doorstaan, totdat hij zijn stad stichtte en de goden naar Latium bracht, vanwaar het Latijnse volk is ontstaan en de voorvaderen van Alba Longa en ook de stadsmuren van het hoge Rome. Muze, breng mij de oorzaken in herinnering, welke goddelijke macht er geschonden werd, of welk leed de koningin van de goden ertoe bracht een man, opmerkelijk door zijn plichtsbewustheid, zoveel voorvallen te laten meemaken, zoveel leed te laten doorstaan. Is de woede in het gemoed van de hemelbewoners zo groot?