Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tolle lege > Boek 2

Tekst 3.3: Ook in hoge kringen!

Op de grond en de wanden werden opgedolven resten van menselijke
(2) lichamen gevonden, toverformules en verwensingen en de naam
van Germanicus , ingegrift op loden plaatjes, half verbrande as en
(4) (as) besmeerd met bloed en andere kwaadaardige (dingen). Want met die kunsten werden
zielen aan goden van de onderwereld verwenst.