Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tolle lege > Boek 1

Tekst 5.8: Hooligans

Na een licht begin is een gruwelijke moordpartij onstaan tussen de kolonisten uit Neceria en Pompeji bij het gladiatorenspektakel dat Livineius Regulus organiseerde. Ze gingen elkaar met kleinsteedse baldadigheid te lijf: Eerst gebruikten ze verwijten, daarna stenen en tenslotte het wapen. Het volk van Pompeji, bij wie het spektakel werd georganiseerd, was sterker. Dus zijn veel Nucerijnen met door wonden verminkte lichamen weggedragen naar Rome en hadden de meesten van de kinderen en ouders doden te betreuren. De keizer liet het oordeel over deze zaak over aan de senaat, de senaat aan de consuls en deze zaak is opnieuw voor de senatoren gebracht. De Pompejanen is samenkomst van deze aard gedurende 10 jaar verboden en de verenigingen die zij in strijd met de wetten hadden ingesteld, zijn ontbonden. Livineius en anderen die deze opstand hadden veroorzaakt zijn met verbanning bestraft.