Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tolle lege > Boek 1

Tekst 4.5 Wie krijgt de macht

Daarom pakte de begeerte Romulus en Remus om een stad te stichten op een plaats waar ze te vondeling waren gelegd en opgevoed. Maar door het verlangen naar het koningschap ontstond er een smerige strijd tussen de broers. Omdat zij broers waren, kon de leeftijd geen onderscheid maken. Zij vragen de goden om voortekens te sturen om te kunnen lezen wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Wie de naam geeft aan de nieuwe stad en wie de gestichte stad zou gaan besturen met gezag. Toen greep Romulus de Palatijn, en Remus de Aventijn om tekens te raadplegen. Eerst kwam voor Remus een teken, zes gieren. Maar aan Romulus' kant toont zich het dubbele aantal. Elk van beide wordt begroet als koning door de menigte. Daarna gingen de broers op de vuist, en daar in verwarring viel Remus. Volgens een ander verhaal sprong Remus tot spot over de muur van zijn broer, en vandaar is Remus gedood door de woedende Romulus. Zo verschafte alleen Romulus het rijk voor zichzelf. De gestichte stad is naar de naam van de stichter genoemd.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27