Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tolle lege > Boek 1

Tekst 4.2 Gelijke Rechten

Aeneas wilde de aandacht van de autochtonen voor zich winnen.

Dus gaf hij niet alleen hetzelfde recht, maar ook dezelfde naam aan allen.

Hij noemde elk van beide volken Latijnen.

Daarna deden de autochtonen niet onder voor de Trojanen in ijver en trouw aan koning Aeneas.

(...)

Dertig jaar later liet Ascanius de reeds bloeiende stad Lavinium achter voor zijn moeder.

Zelf stichtte hij een andere nieuwe [stad] onderaan de Albaanse berg, die hij Alba Longa noemde.

Daarna was Silvius koning, de zoon van Ascanius, bij toeval geboren in de bossen.