Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 8: De burcht van Rome wordt gered

De GalliŽrs belegeren al lang de burcht van de stad Rome. Dagelijks naderen troepen van de GalliŽrs de poorten van de burcht en strijden daar met pijlen, lansen, zwaarden, stenen, kunnen echter niet de burcht binnengaan en de overwinning behalen. De soldaten van de Romeinen zijn immers niet bang, ze vrezen de vijanden niet; soms durven ze zelfs buiten de burcht te komen. Dan vechten de Romeinen en hun vijanden fel, velen worden gewond en gedood. Maar de Galliťrs kunnen niet worden verjaagd. De Romeinen wachten op de troepen van bondgenoten, maar tevergeefs; ook de bondgenoten kunnen de GalliŽrs niet verjagen, noch de Romeinen bevrijden.
Omdat de GalliŽrs de burcht met hun dapperheid niet kunnen veroveren, proberen zij het met een list. Daarom proberen zij ís nachts, wanneer de mensen slapen, heimelijk de burcht binnen te gaan.De wachters slapen, zij horen niets. En reeds gaan de GalliŽrs de burcht binnen.
Maar de ganzen, die gewoon zijn de tempel van iuno te bewaken zoals bij ons de honden, slapen niet. Zij horen de GalliŽrs en beginnen meteen te roepen. De Romeinen worden gewekt door het geroep van de ganzen, bewapenen zich en verjagen de GalliŽrs. Zo worden door de waakzaamheid van de ganzen de burcht van de stad Rome en het welzijn en de vrijheid van het volk van de Romeinen gered.