Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 7: Oefening 7a

1 De burcht moet worden gered.
2 Ik word beschuldigd maar ik heb geen schuld.
3 De legioenen van de Romeinen naderen de stad; eindelijk worden wij bevrijd.
4 De aanvoerder wordt verwond en moet naar huis gebracht worden.
5 De paarden horen geschreeuw en worden worden bang gemaakt.
6 De stemmen van de vrouwen worden gehoord.
7 Zij zijn gewend geprezen te worden.
8 De burcht wordt bestormd en veroverd en de bewakers worden gedood.
9 De gevangenen worden bevrijd en juichen.
10 Een deel van het vaderland wordt vernietigd.
11 Het is reeds avond. Het spel wordt beŽindigd.
12 De kinderen worden ondervraagd maar zij zwijgen.
13 De soldaten worden bewapend, want de vijanden naderen reeds de stad.
14 De weg naar de berg wordt belemmerd.
15 Het spel moet worden beŽindigd, jongens.

Oefening 7b

1 Etiam pater invitari debet.
2 Cur nobis non praebetur cena?
3 Agri arantur
4 Latrones puniuntur
5 Solet adiuvari
6 Quare accusamini?
7 Custodes vulnerantur
8 Puniri debetis
9 Semper iuvor
10 Portae urbis aperiuntur