Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 56: Spreuken

De wereld wil bedrogen worden; laat hij dus worden bedrogen.
Wij geloven graag wat wij willen.
Hoor, zie en zwijg (asyndeton), als je in vrede wilt leven.
Wie zal zeggen wat hij wil, zal horen wat hij niet wil horen.
Bemin als je wilt worden bemind.
Wil allen behagen, niet alleen jezelf (moge jij willen… maar de coniunctivus wordt ook voor de gebiedende wijs gebruikt; is oorspronkelijk spreektaal, maar komt ook veel bij dichters voor en vindt zo zijn weg in het proza)
Wie kwaad wil aanrichten, vindt altijd een reden.
Doe snel wat je wilt doen.
Wie Charybdis wil vermijden, valt ten prooi aan Scylla. (twee mythische plaatsen waar men schipbreuk kon lijden; de spreuk is bekend geworden door Erasmus)