Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 56: oef. 69

1. Vraagt van mij wat jullie wilt en, als ik zal kunnen, zal ik het jullie geven.
2. Een tiran wil liever worden gevreesd dan bemind.
3. Als God het wil, zullen wij morgen vertrekken.
4. Denkt niet dat ik gelogen heb om jullie te troosten. Hier dus een gerundium ondanks causa. Ik heb niet gelogen.
5. Zij willen niet komen, hoewel ik hun vaak heb gevraagd om te komen.
6. De verstandige koning wilde het onrecht (mv) liever vergeten dan straffen.
7. Omdat ik bang was dat jullie niet wilden komen, heb ik mijn slaaf nog eens gestuurd om jullie uit te nodigen.
8. Dit heb ik willens nillens gedaan.
9. Och, had hij maar hier willen blijven; want als hij dat had gedaan, was hij niet door de vijanden gevangen.
10. Omdat hij, hoewel dikwerf vermaand, niet wil gehoorzamen, dient hij met geweld te worden gedwongen.
11. Omdat jullie ons niet willen volgen, zullen wij zonder jullie vertrekken.
12. Er zijn er die liever onbekend en arm willen zijn, dan op een schandelijke manier roem en rijkdom na te streven.