Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 53: oef. 65

1. Vandaag is de zee te ruw; laten wij een betere gelegenheid om uit te varen afwachten.
2. Noch door te dralen, mannen, noch door te spreken, maar door te durven en te doen is de Romeinse staat gegroeid.
3. Zorgt, dat jullie morgen klaar bent om te vertrekken.
4. Men zei dat de redenaar Cicero geboren was om te spreken.
5. Zij streefden ernaar dat hun een gelegenheid om met ons te spreken zou worden gegeven.
6. Omdat hij zag dat er geen hoop was om te vluchten > op vlucht, doodde de rover zichzelf.
7. De verrader had meteen gebruik gemaakt van deze gelegenheid om tegen het vaderland de wapens op te nemen.
8. Caesar ging, omdat hij geen tijd had om te dralen, naar het gebied van de Galliërs.
9. Alexander de Grote heeft zeer vele door de natuur beschermde steden in handen gekregen door ze te belegeren.
10. Ik weet heel goed dat dit niet gemakkelijk te geloven is. Deze constructie is wat krom, ad + gerundium bij voorkeur bij ww. van beweging. Hier liever supinum 2.
11. De aanvoerder had de recruten opgedragen om zich te oefenen door te rennen.
12. Wijze mannen hebben veel geschreven over het goed leven.
13. Van alle kanten vallen de vijanden ons aan; weest klaar om uit te breken, soldaten.
14. Laten wij deze gelegenheid om ons te wreken, hoewel ze geboden is, niet gebruiken.
15. Ik ben hier naartoe gekomen om te luisteren, niet om te praten.
16. Een tweede gelegenheid om er vandoor te gaan zal je niet worden geboden.
17. Men zei dat QF oorlog voerde door te blijven zitten en te aarzelen. Dus zegt de dichter Ennius over hem: één man heeft de staat voor ons hersteld door te aarzelen.