Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 50: Martialis

Geef ons (mij), Diadumenus, dikke kussen. Hoeveel? vraag je.
Je beveelt me de stromen > golven van de oceaan te tellen
en de schelpen van de Ege´sche zee, verstrooid over de kusten,
en de bijen die rondzwerven over de berg van Cecrops
en de stemmen en handen die in een vol theater klinken,
wanneer het volk het gezicht van een plotseling verschenen caesar ziet.