Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 50: Inscriptie

Ik ben verbaasd, muur, dat je niet door een instorting gevallen bent,
hoewel je zoveel walgelijkheden van schrijvers draagt. Of walgelijkheden (in de vorm) van geschreven dingen (gen. expl.)