Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 45: oef. 58

1. Ik vraag je, waar je bent geweest en wat je hebt gedaan. Waarom antwoord je me niet?
2. De storm was zo erg, dat de zeelui, door noodzaak gedwongen, hier zijn gebleven.
3. Wat zoek je, Marcus? Ik zoek mijn boeken. wie van jullie weet, waar ik ze heb neergelegd?
4. Zegt niet, dat jullie niets hebben gezien. Omdat de deur open was, hebben jullie zonder twijfel alles gezien.
5. Wie kan ontkennen dat door het horen van deze zaken onze hoop enorm is toegenomen?
6. Omdat de arts zelf me heeft bevolen om thuis te blijven, kan ik de tocht met jou niet ondernemen
7. wanneer de aanvoerder ons zal hebben bevolen verder te gaan, zullen wij gehoorzamen. Wij hopen echter dat hij niet van plan is dat te bevelen.
8. Hoewel ik hem dagelijks heb gevraagd dat hij mij het verschuldigde geld eindelijk zou teruggeven, heeft hij nog niet betaald.
9. Wie van ons zou kunnen ontkennen dat de welsprekendheid een bijzonder moeilijke zaak is?
10. Ik was moe en sliep, zodat ik hun geroep niet heb gehoord.
11. Aan wie van hen beiden ik dat geld heb gegeven, weet ik niet.
12. Laten wij deze vredesvoorwaarden snel aanvaarden; want ik ben bang, dat ze niet van plan zijn ons betere aan te bieden.
13. Als het vaderland iets van je zou verlangen, zou het dat toch zeker gedaan moeten krijgen?
14. Omdat de brief in het Grieks is geschreven, kunnen wij hem niet lezen.
15. Denk niet dat je altijd door ons zult worden geholpen.
16. Over de inwoners van dat eiland zou ik bepaald niet gemakkelijk iets met zekerheid (iets zekers) kunnen vertellen.
17. Omdat wij zeer vele jaren in Egypte hebben geleefd, kennen wij de gewoonten van de Egyptenaren goed.
18. Als jullie die man zouden geloven, zouden jullie worden bedrogen.
19. Wie als goed mens zou aarzelen te strijden voor het vaderland, voor de vrijheid, en in uiterste omstandigheden de dood tegemoet te gaan?
20. Niemand zal wel kunnen zeggen, hoeveel schepen toen zijn vergaan.
21. Die koopman heeft mij, toen ik twijfelde op de markt, met dezelfde woorden bedrogen als jou.