Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 44: oef. 57

1. Er zijn er die zeggen dat dit niet waar is.
2. Caesar zendt verkenners vooruit om een geschikte plaats voor het kamp te zoeken.
3. Wat is er (dat zodanig is) dat burgers minder past dan een leger aan te voeren tegen het vaderland?
4. Het Romeinse volk is zodanig, dat het niet kan rusten wanneer het overwonnen is.
5. Niemand van de mensen is zo groot, dat hij aan niemands hulp behoefte heeft.
6. Er zijn geen pijnen die niet/of ze worden door de tijd verzacht.
7. Wie is er die (zo is dat hij) niet weet dat twee mannen na de moord op Caesar fel hebben gestreden om de macht?
8. Je hebt al vele, nutteloze dingen gezegd. Zeg nu dus iets wat (zo is dat het) betrekking heeft op de zaak.
9. Ik zal iemand naar Delphi zenden om Apollo over deze aangelegenheid te raadplegen.
10. Er worden er gevonden die menen dat ziel en lichaam tegelijk ten onder gaan.