Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 44: oef. 56

1. Laten wij thuisblijven om hun komst af te wachten.
2. In korte tijd is de boom zo gegroeid, dat er nu vogels in zijn takken wonen.
3. Omdat het weer beroerd is, zullen wij vandaag niet kunnen uitvaren.
4. Laten wij zorgen, dat ze ons niet horen.
5. Ik vraag je, door wie je wordt geholpen. Want een zo moeilijk werk zul je in je eentje niet kunnen volbrengen.
6. De aanvoerder durft niet verder te gaan omdat hij vreest, dat onze bondgenoten niet op tijd (zullen) komen.
7. Ik hoop, omdat er gevaar schuilt in uitstel, dat je spoedig zult komen.
8. Pas op dat je deze geschikte gelegenheid niet laat lopen.
9. Laten wij de deur sluiten, opdat niet iemand > niemand ons ziet.
10. Vraagt niet, waarom ik jullie niet antwoord. Het is mij immers verboden jullie de zaak te vertellen.
11. Ziet (erop toe) dat jullie niet bedrogen worden.
12. Hoewel hij zo grote rijkdommen heeft, is hij toch zo gierig, dat hij zich altijd grotere rijkdommen wenst te verschaffen.
13. De man die je zoekt, ken ik niet niet. Maar waar hij woont, kan ik je niet zeggen.
14. Ze zijn al vaak door ons uitgenodigd. Maar hun haat jegens ons is zo groot dat ze weigeren te komen.
15. Door een ieder in de steek gelaten vragen zij, of ik hen kan helpen. Ik betreur het hevig dat ook ik hen niet kan helpen.
16. Hoewel ik verlang om met jou naar Rome te gaan, zal ik toch thuisblijven, omdat mijn vrouw ziek is.
17. Wanneer hij thuis was, zat hij altijd te lezen.
18. Hij doet alsof hij niets begrijpt, hoewel alles duidelijker is dan het licht.
19. Wanneer je rijk zult zijn, zul je vele vrienden hebben.
20. Waarom jullie hun, terwijl ze om jullie hulp vragen, niet te hulp schieten, begrijp ik niet.
21. Ook je vriend is uitgenodigd. Toch ben ik bang, dat hij niet komt.
22. Wij vragen jullie om ons niet af te vallen.
23. Om niet gezien te worden zijn wij van plan om ’s nachts weg te gaan.
24. Zij is zo bang, dat ze zelfs niet durft te antwoorden aan de weinigen die… /wanneer er weinigen toekijken.