Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 44: Martialis

Om niet degenen te prijzen die het verdienen, prijst Callistratus allen.
Wie kan goed zijn voor iemand, voor wie niemand slecht is?