Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 42: Frontinus

Tiberius Gracchus zei tegen de Lusitani, toen ze hem zeiden dat ze voor tien jaar levensmiddelen hadden en daarom niet bang werden voor een belegering, ‘ik zal jullie in het 11e jaar innemen.’ En hevig verschrikt door deze woorden gaven de Lusitani zich, hoewel ze voorzien waren van proviand, meteen over.
De Thebaanse Epaminondas mengde op een feestdag in Arcadië de meeste van zijn soldaten in vrouwenkleren onder de vrouwen van de vijanden, die verspreid buiten de muren rondzwierven; en door deze vermomming hebben zij, nadat ze tegen de nacht binnen de poorten waren ontvangen, de vesting ingenomen en geopend voor de hunnen.