Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 39: oef. Martialis

Martialis: 1
1 Er zijn er die zeggen dat ik geen dichter ben.
2 Maar de boekverkoper die (van) mij verkoopt, vindt van wel (weet wel beter).

Martialis: 2
1 Postumus, je zegt altijd morgen, morgen zul jij overwonnen zijn.
2 Zeg mij Postumus 'dat morgen', wanneer komt dat?
3 Hoe ver is dat morgen, waar is het? Of vanwaar te halen?
4 Is het soms verborgen bij de Parthen en de Armeniers?
5 Leef je morgen? Reeds vandaag al te leven, Postumus, is (al) te laat.
6 Alwie verstandig is, Postumus, heeft gisteren geleefd.