Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 35: oef. 42

1. Vele rovers zijn gepakt (comprehensi), geboeid en naar de gevangenis gebracht.
2. De brief, waarnaar lang was gezocht, is eindelijk door een of andere jongen gebonden.
3. Hevig bewogen opende hij zijn mond, maar kon niets antwoorden.
4. De vijanden, die de rivier nog niet waren overgestoken, zijn door de Romeinen ingesloten; dus zijn de meesten van hen op het slagveld omgekomen.
5. Als jullie koning het verdrag zal hebben bekrachtigd, zullen wij jullie meteen hulptroepen sturen.
6. De vijanden waren reeds genaderd tot de muren van de bondgenoten, maar plotseling zijn ze van alle kanten door de onzen omsingeld.
7. de inwoners hadden zich feller verdedigd dan allen hadden gedacht (dan aller mening/verwachting), want allen wilden zij liever omkomen dan zich aan de vijanden overgeven.
8. In Athene heb ik toevallig iemand gevonden, die die stad op zijn duimpje kent. En hij heeft mij tempels en andere antieke monumenten laten zien.
9. Nadat de bode van de vijanden was aangekomen, heeft Caesar allen die aanwezig waren verwijderd en niemand (en niet iemand) tot het gesprek toegelaten.
10. Die (gindse!) rivier kan slechts op één plaats te voet worden overgestoken.
11. Ik heb lang gezocht, maar niets gevonden.
12. Het was de slaven door ons verboden Rome te verlaten. Toch zijn ze weggegaan.
13. Nadat Caesar de vijanden in 1 gevecht had overwonnen en op de vlucht gejaagd, zei hij: ik kwam, ik zag, ik overwon. Of ik heb…
14. De senaat heeft over die zaak niet overeengestemd met de consuls.
15. Na 16 dagen kwamen wij eindelijk bij de rivier aan. Maar deze konden wij echter niet oversteken. Want hij was erg gewassen door regenbuien.
16. Over deze zaak zijn wij het eens: een dergelijk schouwspel hebben wij nooit gezien.
17. Op welke plaats zullen wij de ruiters over de rivier zetten?
18. Hij is begraven op de plaats, waar hij is gesneuveld.