Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 33: Phaedrus.

Door honger gedwongen reikte een vos hoog in de wijngaard naar een druif, springend uit alle macht. Maar toen hij deze niet kon raken, zei hij, terwijl hij wegging: hij is nog niet rijp; ik wil geen zure (druif) pakken.