Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 32: oef. 37

1. Over welke zaken heeft de consul gisteren de senaat geraadpleegd?
2. In toorn ontbrand had hij reeds zijn boog gespannen, maar ik heb hem tegengehouden.
3. Wij hebben 20 jaar in Africa gewoond; Wij kennen dus de gewoonten van de mensen die daar wonen op ons duimpje.
4. Hij beschuldigt anderen, maar heeft zelf dit vuur aangestoken.
5. Het is beter je vader te raadplegen dan zelf een besluit te nemen over deze zeer ernstige zaak.
6. De inwoners wentelden vanaf de muur grote stenen naar hun buren.
7. Hij had een deel van de troepen onder op de vlakte, een deel op de top van de heuvel opgesteld.
8. Caesar maakte op het 4e uur van de dag de schepen los en voer naar Britannia.
9. Door zijn toedoen hebben wij deze plaats leren kennen.
10. De praetor had de zaken van de bondgenoten in hun oude staat hersteld.
11. Hij had een zeer beroemde arts ontboden. Maar deze kon hem niet genezen.
12. Heb je dat boek gelezen? Ik heb het gelezen, maar niet begrepen.
13. Het gevecht was fel, maar niemand van de onzen is van zijn plaats geweken.
14. Ze hadden de poort verbrijzeld en waren op die manier ontkomen.
15. Als je dit zult hebben gelezen, zul je alles beter begrijpen.
16. De onzen hebben gemakkelijk het leger van de vijanden geheel verslagen, dat was samengesteld uit grijsaards en moeie mannen.
17. Komt dichterbij, gezanten, en brengt aan ons uw opdrachten over.
18 De kooplieden waren 4 mijl voortgegaan in het land van de barbaren.
19. Hij heeft mij dit zelf toegestaan.
20. Omdat de spelen ons niet bevielen, zijn wij niet in het theater gebleven, maar al voor het einde teruggegaan.