Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 31: Wie niet met mij is, is tegen mij.

Geeft de keizer wat des keizers is (toch maar)
Wie raad versmaadt, versmaadt hulp.
Ik ben, wat jij zult zijn, ik was wat jij bent.