Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 31: Corpus Iuris (Verzamelde Wetten)

Onze kinderen, die wij in een wettig huwelijk hebben voortgebracht, vallen onder onze wettelijke macht.
Voorts is het huwelijk of de echt een verbintenis van een man en een vrouw.
Verder is het recht van wettige macht dat wij over kinderen hebben, eigen aan Romeinse burgers; er zijn immers geen andere mensen, die net zo’n macht over kinderen hebben als wij die hebben.
Wie derhalve uit jou en jouw vrouw wordt geboren valt onder jouw wettige macht; evenzo gaat het met degene die uit je zoon en diens vrouw wordt geboren, d.w.z. jouw kleinzoon en kleindochter, zij vallen evenzeer onder jouw macht, ook de achterkleinzoon en de daarop volgenden.
Wie echter uit je dochter is geboren, valt niet onder jouw wettige macht maar onder die van zijn vader.