Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 30: Eutropius

Nadat hij de oorlogen in de hele wereld had beŽindigd, is O.A. naar R teruggekeerd in het 12e jaar sinds hij consul was geworden. Daarna heeft hij de staat gedurende 44 jaar in zijn eentje in handen gehad, een man van wie men niet onverdiend vond dat hij een god gelijk was; want niet gemakkelijk is er een man of in oorlogen succesvoller, of in vredestijd gematigder geweest dan hij. Hij leefde met zeer veel burgerzin, uiterst voorkomend jegens allen, hondstrouw aan zijn vrinden. De geweldige troepen van de Germanen overwon hij, ook henzelf drong hij terug tot voorbij de Elbe.