Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 29: oef. 31

1. De koning heeft gezegd: brengt mij dat boek, en ze hebben het gebracht.
2. Aan onze aanvoerder werden door boden van de vijanden de grootste geschenken aangeboden; maar hij heeft ze geweigerd.
3. De piraten hebben, nadat ze hadden gehoord van de komst van onze vloot, geprobeerd het anker te heffen.
4. Deze twee broers verschillen veel van elkaar.
5. hij was van plan geweest dat jaar Athene te bezoeken, maar de dood heeft hem weggenomen.
6. Waarom hebben jullie ons deze oorlog aangedaan? Is jullie haat zo geweldig?
7. Brengt zoveel mogelijk geld bijeen. Met dit geld zullen wij de inwoners, die door deze aardbeving al het hunne hebben verloren, kunnen helpen. Dit zei hij. en zeer veel geld is bijeengebracht.
8. Die dag is onze koning onder grote droefenis van allen begraven.
9. De bode had alles over die slag uitstekend gerapporteerd bij de senaat.
10. Wat breng je me? Dat boeK?
11. De zaak is opnieuw door de consul aan de senaat gerapporteerd (wrs. voorgelegd). Wat zal die over deze zaak oordelen?
12. Waarom hebben jullie ons in deze ellende geen hulp gebracht?
13. het is je niet geoorloofd deze gelegenheid, nu ze geboden is, te laten schieten.
14. nadat ze ons hadden gezien, hebben ze een afgrijselijk geschreeuw aangeheven. Met dit geschreeuw hebben ze ons angst ingeboezemd.
15. Je hebt ons grote angst ingeboezemd.
16. Na de vlucht van de ruiterij hebben de vijanden zichzelf en al het hunne aan ons overgegeven.