Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 27: Klacht

Het edele bos bloeit in bloemen en bladeren. Waar is mijn oude vriend? Hij is hier vandaan gereden. Och, wie zal me liefhebben?