Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 25: xxx

1. 15.000 toeschouwers waren gisteren aanwezig bij de gladiatorenspelen.
2. Er ligt een aardig grote vlakte tussen de voet van de berg en de zee.
3. Vandaag zullen er minder mensen aanwezig zijn dan gisteren.
4. Weest dapper, bondgenoten, wij zullen jullie bijstaan met zo groot mogelijke troepen.
5. Hevig verschrikt door de komst van Hannibal snellen de inwoners van alle kanten vanuit hun akkers en uit de bergen (bijeen) naar Rome.
6. De inwoners van de verwoeste stad brachten al hun bezittingen razendsnel over naar een andere plaats.
7. De meesten van ons konden de volgende dag niet aankomen bij de kust. De tocht was namelijk te lang en te moeilijk.
8. We moeten ons haasten. De tijd gaat immers snel voorbij.
9. Wij kunnen niet meer vorwaarts gaan. Een enorme en zeer hoge berg staat ons in de weg. Toch zal het noodzakelijk zijn om over de berg te gaan.
10. Komt zo snel mogelijk terug. Langer zoeken is immers nutteloos.
11. In het 17e jaar van de oorlog overwonnen de Romeinen de Carthagers eindelijk geheel en al.
12. Omdat wij geen ruiterij hebben, zal jullie dapperheid, soldaten, tegen de vijanden, die een enorme ruiterij hebben, helemaal niet baten.
13. Als je zelfs nu zult weigeren zo zielige mensen bij te staan, zul je de haat jegens jjou zonder twijfel vergroten.
14. Jullie door en door slechte tweedracht, burgers, zal onze staat zeer tot nadeel strekken.
15. Reeds gedurende zes maanden staat hij op dappere en verstandige wijze aan het hoofd van het 12e legioen.
16. Met je vermetelheid zul je niet alleen ons, maar ook jou(zelf) zeer schaden.
17. Wij durven niet van huis weg te gaan. We worden immers van alle kanten door zeer vele bijanden omsingeld.
18. Zeer oude boeken moeten met de gootste zorg worden bewaard (ongeschonden)
19. Als de tijd me niet zal ontbreken, zal ik je bijstaan.
20. Een kundiger man dan jullie aanvoerder zal aan het hoofd van onze troepen staan.
21. Gaat weg. Het is niet toegestaan hier te blijven.